Rezultatele proiectului Filme pentru Liceeni

Asociația Culturală Macondo publică raportul de cercetare cu rezultatele proiectului Filme pentru liceeni, urmărind evaluarea nevoilor de învățare a elevilor de liceu în ceea ce privește educația cinematografică. Concluziile acestui raport relevă necesitatea continuării proiectelor de educație cinematografică, mai ales în vederea extinderii vocabularului și culturii cinematografice în rândul tinerilor, care nu sunt familiarizați cu acestea. Pentru privirea critică a filmelor, raportul recomandă ghidarea elevilor cu întrebări succesive, menite să îi încurajeze să ajungă singuri la concluzii argumentate și logice cu privire la mesajele vizionate în timpul unei proiecții de film. De altfel, rezultatele acestei analize arată dorința elevilor de a discuta, de a dezbate filmele vizionate la sala de clasă împreună cu colegii și profesorii lor.

Odată cu acest raport, vă facem cunoscută și scrisoarea deschisă adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice care solicită facilitarea introducerii materiei de opțional de educație cinematografică în curriculum-ul școlar formal. Asociația Culturală Macondo își propune continuarea colaborării cu partenerii săi instituționali pentru redactarea unei astfel de programe școlare și poate în viitor, și susținerea unor sesiuni de formare pentru cadrele didactice care doresc să predea materia de educație cinematografică în instituțiile școlare unde predau.

Puteți vizualiza aceste materiale, prin accesarea acestor link-uri: Raport de cercetare și Scrisoare deschisă adresată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice